Fizyka i astronomia, poziom rozszerzony L. O.

"Z fizyką w przyszłość" podręcznik część 1,2 i 3
B.Sagnowska, M.Fiałkowska, J.Salach, wyd. ZamKor


Fizyka i astronomia, poziom podstawowy L.O., TECHNIKUM, Z.S.Z

"Świat fizyki", podręcznik, Maria Fiałkowska, wyd. ZamKor.